ΕΣΠΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ από 80€ και πάνω
  • Το καλάθι μου

    Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Για μεγαλύτερη ποικιλία επισκεφτείτε το κατάστημά μας, Ομήρου 61, Νέα Σμύρνη!

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www.artesano.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του artesano.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η ιστοσελίδα ανήκει στην Επιχείρηση της Όλγας Νόβη που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Ομήρου αρ. 41-43, Τ.Κ. 17121, ΑΦΜ 045163331 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 4113253, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας . Η επιχείρηση διατηρεί και υποκατάστημα επί της οδού Ομήρου αρ. 61 επίσης στη Ν. Σμύρνη.

Το artesano.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού της τόπου υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις σελίδες του artesano.gr ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις ανάλογες του περιεχομένου του δικτυακού τόπου που υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του artesano.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει».

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του artesano.gr συμφωνεί να :

  1. παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το artesano.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
  2. διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το artesano.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες που επιλέγουν να εγγραφούν ως μέλη του artesano.gr παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το artesano.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το artesano.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του μπορεί να επιτευχθεί ενημερώνοντάς μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

Το artesano.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Η σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της Επιχείρησης, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το artesano.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Mέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διατίθενται προς πώληση σ’ εσάς χειροποίητα κοσμήματα, είδη δώρων, εποχικά είδη όπως γούρια νέας χρονιάς και λαμπάδες και άλλα συναφή προϊόντα τρίτων προμηθευτών.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών του e-shop. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη).

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν γίνεται με βάση πληροφορίες και στοιχεία που γνωστοποιεί ο ίδιος ο αρχικός προμηθευτής/εισαγωγέας/κατασκευαστής του προϊόντος στην Επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η Επιχείρηση δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών ούτε και για την καταλληλόλητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή.

Η επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί την σύναψη σύμβασης με χρήστη/πελάτη ο οποίος παραβιάζει συστηματικά τους όρους της παρούσας ή/και εμφανίζει συμπεριφορά καταχρηστική και αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον αγοραστή μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του αγοραστή και της artesano.gr είναι τα ακόλουθα:

Α. Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία του προϊόντος και την περιγραφή του όπως έχει αυτή συγγραφεί με βάση τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή. Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε το προϊόν, πρέπει να πατήσετε «Στο καλάθι» προκειμένου να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας. Στο σημείο αυτό καλείστε είτε να εγγραφείτε ως μέλος της Ιστοσελίδας (ή να συνδεθείτε αν είστε ήδη μέλος) είτε να προβείτε σε ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας ως επισκέπτης της Ιστοσελίδας (χωρίς δηλαδή να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους). Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την Επιχείρησή μας τρόπους αποστολής οι οποίοι θα αναλυθούν ειδικότερα κατωτέρω.

Στη συνέχεια καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους τρόπους πληρωμής οι οποίοι θα αναλυθούν ειδικότερα κατωτέρω. Κατά το στάδιο αυτό ενημερώνεστε και για το κόστος των μεταφορικών αναλόγως του τρόπου αποστολής που έχετε επιλέξει. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση προς παραγγελία για την αγορά των προϊόντων αυτών συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς». Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την Επιχείρηση για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η σύναψη της σύμβασης ολοκληρώνεται ανά περίπτωση κατά τα περιγραφόμενα στην επόμενη παράγραφο Β.

Β. Κατόπιν λαμβάνετε αυτοματοποιημένομήνυμα επιβεβαίωσης λήψης τηςπαραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που μας έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διαθέσιμο, η αποστολή του προαναφερθέντος email αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς αποτελεί δήλωση αποδοχής της προσφοράς σας και σύναψη σύμβασης με την εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά.

Γ. Στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, θα μας δίδετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να λαμβάνετε την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελία σας και την εξέλιξη αυτής (ως αναλύεται στις προηγούμενες παραγράφους).

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να προβεί η εταιρεία σε όλες τις ως άνω ενημερώσεις και επικοινωνίες μαζί σας σε σχέση την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στο e-shop μας πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στο e-shop μας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Οι τιμές που αναγράφονται στο eshop  ισχύουν μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης. Οι αναγραφόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής η οποίες προστίθενται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Η Επιχείρηση διατηρεί εν γένει το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή τιμής του προϊόντος στην Ιστοσελίδα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Επιχείρησή μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας πολλούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Tα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξολοκλήρου τον αγοραστή και το ύψος τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω. Κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιον τρόπο από τους αναφερόμενους ακολούθως επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Αναλόγως του τρόπου που θα επιλέξετε, διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις.

Α. Παράδοση προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) : Το κόστος αποστολής επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στο ποσό των τριών (3,00) ευρώ για παραγγελίες έως 2kg. Για παραγγελίες πέραν των 2 kg το κόστος αυξάνεται κατά ένα (1) ευρώ ανά κιλό. Για παραγγελίες αξίας άνω των εβδομήντα (70) ευρώ και με βάρος έως 2 kg, η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν. Από την παράδοση του προϊόντος μας στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία θα γίνεται από εμάς το συντομότερο δυνατό και για την οποία θα υπάρχει ενημέρωση κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, η αποστολή του προϊόντος θα δρομολογηθεί και το προϊόν θα αποσταλεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex αναλόγως την διεύθυνσης παράδοσης. Δεν φέρουμε ευθύνη στην περίπτωση μη  εμπρόθεσμης παράδοσης του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η Επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συσκευασία των προϊόντων να γίνεται με τη προσοχή και τα προϊόντα να παραδοθούν σε εσάς σε άριστη κατάσταση χωρίς να μην υποστούν καμία φθορά κατά τη μεταφορά τους. Ωστόσο σε περίπτωση που παρατηρήσετε σκισίματα ή άλλες εκτεταμένες φθορές στη συσκευασία, συνιστούμε να μην παραλάβετε το προϊόν από τον μεταφορέα και να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

Η παράδοση με τη Speedex δεν είναι δυνατή σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εφόσον διαμένετε ή επιθυμείτε την αποστολή του προϊόντος της αγοράς σας σε δυσπρόσιτη περιοχή, έχετε τη δυνατότητα να το παραλάβετε από τα πλησιέστερα σε εσάς γραφεία της Speedex.

Οι ως άνω χρεώσεις δύνανται να αλλάξουν για μελλοντικές αγορές χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν για νέες αγορές. Ομοίως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να επιλέγει την εταιρεία ταχυμεταφορών μέσω της οποίας γίνονται οι παραδόσεις προϊόντων.

Β. Παραλαβή του προϊόντος από το φυσικό κατάστημά μας επί της οδού Ομήρου αρ. 61 στη Ν. Σμύρνη.

Β.1 Στην περίπτωση που έχετε εξοφλήσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή έχετε προκαταβάλει το σύνολο του ποσού με τραπεζική κατάθεση στο eshop, θα σας αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο προς παραλαβή. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που η επικοινωνία μαζί σας δεν καταστεί εφικτή εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία σας ή μη απόκρισής σας στην επικοινωνία μας ή γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση θα φυλάξει το προϊόν για διάστημα πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή σας ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς παραλαβή από το κατάστημα. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας των 5 ημερών, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να έχει το προϊόν διαθέσιμο προς παραλαβή στο κατάστημα. Αν δεν προσέλθετε να παραλάβετε το προϊόν εντός της προαναφερθείσας πενθήμερης προθεσμίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πάλι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να συμφωνηθούν εκ νέου οι διευθετήσεις παράδοσης του προϊόντος.

Εφόσον έχετε προεξοφλήσει το προϊόν οφείλετε να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή και το αποδεικτικό εξόφλησης. Η Επιχείρηση δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται) να αρνηθεί να παραδώσει το προϊόν σε οποιονδήποτε εμφανιστεί και δεν φέρει το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης. Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη εφόσον παραδώσει το προϊόν σε οποιοδήποτε πρόσωπο προσέλθει για παραλαβή με το εν λόγω αποδεικτικό ή άνευ αποδεικτικού αλλά δηλώσει λοιπά στοιχεία της παραγγελίας σας.

Β.2 Εάν έχετε επιλέξει να εξοφλήσετε το προϊόν κατά την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα επί της οδού Ομήρου αρ. 61, εμείς θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί σας όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο για παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεσμεύεται για εσάς έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωσή σας, άλλως η παραγγελία σας θα ακυρώνεται και το προϊόν θα αποδεσμεύεται. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που η επικοινωνία μαζί σας δεν καταστεί εφικτή εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία σας ή μη απόκρισής σας στην επικοινωνία μας ή γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος

Β.3 Επισημαίνεται ότι οι ως άνω προθεσμίες παραλαβής δεν ισχύουν για τα εποχικά είδη (χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, λαμπάδες, πασχαλινά διακοσμητικά, βραχιολάκια- μάρτηδες κοκ), τα οποία μπορείτε να παραλάβετε μέχρι και την επόμενη μέρα από την ενημέρωσή σας για την παραλαβή, κι αν αυτή συμπίπτει με ημέρα που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, την πρώτη εργάσιμη ημέρα, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει.

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα artesano.gr  (στο εξής ενιαία «η Ιστοσελίδα») είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν είτε στην Επιχείρηση είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Επιχείρηση ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την Επιχείρηση είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς κτλ. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Επιχείρησης ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων  από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

Aπαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το artesano.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών και περιγραφών. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει από παραδρομή σφάλματα και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών που αναφέρονται. Μικρές αποκλίσεις του προϊόντος που παραλάβατε σε σχέση με την περιγραφή του κατασκευαστή ή της απεικόμισής του στο artesano.gr, δεν θεωρούνται έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας ή ελάττωμα.

Αν και οι διαθεσιμότητες των προϊόντων ενημερώνονται καθημερινά, το artesano.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι προμηθευτές του δεν έχουν ενημερώσει έγκαιρα για έλλειψη ή κατάργηση των προϊόντων τους.

Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι σημαντική για εμάς και τηρούμε Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. (GDPR) και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας του artesano.gr 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του artesano.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το artesano.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών και της χρήσης της ιστοσελίδας του. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν κείμενο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε συχνά και πάντως πριν από κάθε αγορά σας τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ του ιστότοπου του artesano.gr.